Home page link.
Svenska Engelska
concious prompting AI Spoon

Malin Sund, Stockholm, Torunn Holm, Oslo, Tea Manninen, Helsinki och Anna Donnellan, Göteborg, är alla conscious prompters på Spoon.

Conscious prompting – ett måste när vi arbetar med AI

AI-verktygen är fantastiska resurser för oss som jobbar med kommunikation. Med sekundsnabb tillgång till enorma mängder data kan arbetsuppgifter som research, idégenerering, redigering och översättning utföras galet mycket snabbare och med färre kompetenser inblandade. Men deras största svagheter handlar om brist på medvetenhet, säkerhet, etik och moral. Och det är allvarliga saker.

Publicerad

6 november 2023

Inte ens AI-verktygen själva tycker att de ska släppas lös med produktion av innehåll som ska kunna kallas äkta, representativt eller ens trovärdigt. När man ber GPT4 att lista generativ AIs största svagheter listar den bland annat; fel och fördomar, etiska och moraliska problem och problem med säkerhet och integritet.

Conscious prompting – att arbeta medvetet med AI

Det krävs helt enkelt människor, medvetna människor, för att ta fram autentiskt innehåll. Och det kommer det sannolikt att fortsätta göra. Där någonstans kommer vår tanke om conscious prompting in i bilden.

För att nyttja de här verktygens kraft väl, krävs noggrannhet och medvetenhet från oss användare. Det är vi som har ansvaret. Vi behöver förstå grundprinciperna kring hur verktygen fungerar – att de baserar allt sitt innehåll på den träningsdata de fått till sig, att den kan vara begränsad och snedvriden och att det påverkar kvaliteten i innehållet.

Människor behöver granska AI-genererat innehåll

Vi behöver förstå att exakt allt innehåll de genererar behöver granskas. Och vi behöver också förstå att om vi människor inte agerar filter och faktakollar, ser till att hänsyn är tagen till etiska och moraliska aspekter, integritetsaspekter, säkerhetsaspekter, representation och mångfald, så kan vi inte garantera vare sig sanningshalt eller kvalitet på innehållet. Och att det gäller allt innehåll.

Prompting – en teknik som kan vässas

Conscious prompting är alltså exakt vad det heter – det handlar om medvetenhet i interagerandet med generativ AI. Om att vi när vi promptar, alltså matar in frågor eller information i generativa AI-verktyg, måste vi göra det med stor medvetenhet om verktygens svagheter och brister. Vi måste vara aktivt granskande och utveckla vår promptingteknik löpande.

Vi måste prioritera värdegrund högre än effektivisering och lyssna på vår magkänsla lite mer. Och missförstå oss rätt – den snabba utvecklingen av de här verktygen är både spännande och härlig, vi vill jobba massor med generativ AI både nu och framåt, men medvetet. Vi vill ju inte bli fartblinda.

Conscious promting – en del av Spoons AI-policy

På Spoon arbetar i dag fyra concsious promters på våra fyra kontor, Oslo, Stockholm, Helsinki och Göteborg. De driver frågorna kring medvetet arbete med att prompta olika AI-verktyg. Här kan du läsa Spoons AI-policy.

Vill du prata prompting? Kontakta mig!

https://spoon.se/wp-content/uploads/2023/08/donellan.jpg

Anna Donnellan

Creative Strategist /Senior Copywriter

anna.donnellan@spoon.se +46 70 221 86 13

Dela på sociala medier

LinkedIn Facebook