Home page link.
Svenska Engelska
David Wiking, CSRD, hållbarhetskommunikation, Spoon

David Wiking är konsult inom hållbarhet och Spoons partner i hållbarhetsfrågor.

CSRD-direktivet öppnar upp för storytelling

Nästa år träder ett nytt EU-direktiv i kraft och tanken med direktivet är att pusha företagen i hållbarhetsarbetet genom att ställa högre krav på rapporteringen. Det påverkar i sin tur företagens kommunikation. Det är här som storytelling kommer in och kan göra stor nytta.

Publicerad

27 oktober 2023

Att sätta sitt hållbarhetsarbete i en större kontext – och kunna berätta om det – blir viktigare. Intresset för vad varumärken står för och deras värderingar ökar hela tiden. Inte minst Generation Greta visar detta. Konsumenter i dag vill gärna vägledas av varumärken när det kommer till att göra bra val. Att vara transparent och autentisk genom storytelling i sin kommunikation kan ha en stor inverkan.

Hållbarhetsrapporteringen behöver skärpas

Från och med 2024 kommer företag även behöva skärpa sin hållbarhetsrapportering som en del i årsredovisningen. Det är EU-direktivet CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) som vill pusha företagen i rätt riktning. En viktig skillnad från tidigare rapportering är att en så kallad dubbel väsentlighetsanalys behöver göras – vilket betyder att företagen ska beskriva både hur de påverkar omvärlden men även hur omvärlden påverkar deras verksamheter.

– Ett exempel på en hållbarhetsrisk som kan påverka affären är hur försäkringspremier kan komma att öka som resultat av ett förändrat klimat. Vad gäller företagens avtryck finns det förstås massor av exempel men det är viktigt att inte bara tänka på koldioxidutsläpp utan även väga in social påverkan och påverkan på miljön. Väsentlighetsanalysen hjälper företag att identifiera vilka frågor som är viktigast för dem, och det är dessa som sedan ska rapporteras, säger David Wiking, konsult på We-ness som är Spoons partner i hållbarhetskommunikation.

Storytelling väger upp fakta

Att kraven ökar öppnar upp för mer storytelling om hållbarhet. Nu behövs berättelser som väger upp all fakta. Vinnarna blir de företag som lyckas använda hållbarhetsdata på ett smart sätt i sin kommunikation. Hur blir man då en vinnare?

– Hållbarhetskommunikation är viktigt. Det handlar i grunden om att synliggöra utmaningar och de möjligheter som de medför för en god samhällsutveckling. Det finns en stor kraft i företagens arbete – den kraften ska visas upp och inspirera andra att göra likadant, säger Meryem Can Bolin, Business Director som har jobbat med hållbarhet och storytelling på Spoon i över tio år.

Så kommunicerar du smart kring hållbarhet – några tips:

Berätta genom att visa! Företagens initiativ och satsningar på hållbarhetsområdet är fantastiska. Det är dessa som det borde kommuniceras mer om – och kanske mindre om strategierna bakom. Genom att lyfta hållbarhetsarbetet, i såväl det lilla engagemanget som i den stora värdekedjan, blir budskapet till målgruppen tydligt – hållbarhet är viktigt på alla nivåer och i alla led.

Ord som trendar. Transparent, autentisk, öppen och tydlig. Alla kräver mod. Låt därför datan omfamnas av riktiga berättelser om riktiga människor på riktiga platser. Det får gärna vara väldigt visuellt, foto och film. Även infografik är bra för att förklara det komplexa på ett enkelt sätt. Att berätta historier från verkligheten fördjupar dessutom relationen till målgruppen. Igenkänningen är hög och den som läser och tittar kan relatera. Den som lyckas kommer i det långa loppet kommer att ha nöjda medarbetare, ägare och investerare.

Nudging och beteendedesign. Genom att dela med sig på ett ärligt och autentiskt sätt kan företag inspirera andra och till och med förändra attityder, både bland medarbetarna och kunderna. Företag kan också bidra till att förändra negativa beteenden genom att implementera nudging eller andra former av beteendedesign i sin kommunikation.

Allt är hållbarhetskommunikation. Finns ingen tydlig hållbarhetsvinkel i det du ska kommunicera? Kommunicera ändå! Det viktiga är att lyfta goda exempel men kanske ännu viktigare: dåliga exempel. Oftast har de senare en bra story bakom sig. Dessutom är intresset för vad företagen gör för att minska sin negativa påverkan stort.

Kort om CSRD

Direktivet både moderniserar och stärker reglerna kring vilken social och miljömässig information som företagen behöver ha med i sin rapportering. EUs syfte är att säkerställa att investerare och ägare har tillgång till väsentlig information för att kunna bedöma risker när det kommer till klimatförändringar och andra hållbarhetsfrågor. Reglerna träder i kraft för räkenskapsåret 2024. Läs mer här.

Behöver ni hjälp med er hållbarhetskommunikation? Tveka inte att kontakta oss på Spoon. 

Kontakta mig

https://spoon.se/wp-content/uploads/2023/06/Spoon-Meryem-Can-BW-600x664-1.png

Meryem Can Bolin

Client Director

meryem.can@spoon.se +46 76 045 63 04

Dela på sociala medier

LinkedIn Facebook