Home page link.
Svenska Engelska

Blogg

Melker Forssén och Helena Kämpfe Fredén vill ta företag från reaktiva informatörer till proaktiva kommunikationshjältar.

Så kan samhällsbyggare bli samhällshjältar

Hur kommunicerar man i ett samhälle där fler och fler känner sig utanför? För många samhällsaktörer är en splittrad omvärld en av de största utmaningarna. Knepet för att nå fram? Äg din egen berättelse och bli en proaktiv superhjälte – istället för en reaktiv informatör.

Publicerad

31 maj 2023

Är du med eller inte? Om känslan av samhörighet i samhället är en grundbult för demokratin så är tyvärr bilden idag något grumlig. Inte minst många unga upplever ett utanförskap – enligt Ungdomsbarometern 2022 finns en utbredd negativ bild bland unga om i vilken riktning samhället är på väg.

Samtidigt sprids desinformation på nätet och har lätt att få fotfäste i det enorma informationsflödet. De senaste åren har bland annat socialtjänstens verksamhet varit utsatt för vilseledande kampanjer om att de kidnappar muslimska barn utan rättsligt stöd. Tidigare i år svarade socialtjänsten genom en egen kampanj på TikTok, med syftet att visa en mer rättvisande bild av hur de faktiskt arbetar.

Desinformation blir allt vanligare

Men räcker det med att vara reaktiv? Enligt Myndigheten för Psykologiskt försvar, MPF, kommer den här typen av vilseledande kampanjer att ta tid innan de är över. Och det finns ingen anledning att tro att desinformationskampanjen om socialtjänsten var början på slutet. Tvärtom – de digitala filterbubblorna vi befinner oss i gör ett effektivt jobb för att skapa nya grogrunder för desinformation.

Så, hur kan samhällsaktörer arbeta för att äga sitt eget berättande, istället för att svara reaktivt när katastrofen väl är ett faktum?

Helena Kämpfe Fredén, kommunikationsstrateg på Spoon, menar att ett väl utarbetat ramverk för always-on kommunikation är en förutsättning för att leda debatten, istället för att kommentera den i efterhand.

Större förtroende för företag

– Många aktörer tenderar att fokusera på kampanjer som syns och hörs mycket under en period. Istället borde de lägga krutet på att kontinuerligt skapa innehåll som är skräddarsytt för olika målgruppers behov. Då finns man där hela tiden och kan leda narrativet istället för att någon annan tar över mikrofonen, säger hon.

Samhällsaktörerna kan till exempel snegla mer på kommersiella företag. Den årliga Edelmans förtroenderapport (2023) visar att förtroendegapet mellan företag och myndigheter ökar ytterligare i världen, jämfört med året innan. Enligt rapporten är det idag företagen som uppfattas som de ledande samhällsutvecklarna. Många anser också att företagen borde göra mer, inte mindre, för att ta itu med frågor som klimatförändringar, ekonomisk ojämlikhet och omskolning av arbetskraft.

Hur har det blivit så, att företag har fått ett sådant förtroende?

Ett svar är att företagen under längre tid har investerat mycket tid och pengar i sin hållbarhetskommunikation för att visa på vilka olika sätt att de tar i tur med problemet. Melker Forssén, chief creative director på Spoon, menar att myndigheter har mycket att lära sig av de stora varumärkena kring kommunikation.

– Kommersiella varumärken har investerat väldigt mycket i syftesdriven marknadsföring under det senaste decenniet. De är tydliga med vad de säger och bevisar vad de gör. De har helt enkelt förtjänat det här förtroendet hos allmänheten, säger han.

Fortsatt högt förtroende för myndigheter

Det brusande kommunikationslandskapet i dag gör det lika tufft för alla att nå ut – även för samhällsviktiga aktörer. Därför är det glädjande att den svenska mätningen Förtroendebarometern i år visar ett fortsatt högt förtroende för myndigheter generellt. Och det är ingen överraskning att de aktörer som ligger i topp också har varit extra tydliga i sin kommunikation.

– Förtroende hos medborgarna och satsningar på kommunikation hänger samman. Om du inte tydligt kommunicerar med dina målgrupper finns det alltid andra som tar över samtalet, säger Melker Forssén.

 

Spoon har arbetat med samhällskommunikation sedan vi grundades, för över 20 år sedan. Gemensamt för oss som jobbar på Spoon är att vi drivs av ett stort samhällsengagemang. Vi har ett genuint intresse av samhällsutveckling, näringsliv, demokrati och medborgardialog. För oss är det viktigt på riktigt. Med rötterna i journalistiken kan vi konsten att omsätta detta till relevant och engagerande kommunikation som verkligen når fram och som gör nytta.

Vill du veta mer?

https://spoon.se/wp-content/uploads/2023/06/Spoon-Helena-Freden-BW-600x664-1.png

Helena Kämpfe Fredén

Strategy Lead

helena.freden@spoon.se +46 76 526 48 45

Dela på sociala medier

LinkedIn Facebook

Mer om kommunikation och marknadsföring