Home page link.
Svenska Engelska
employer branding trender 2024

5 trender inom employer brandning inför 2024

Samtidigt som många arbetsplatser kämpar för att hitta fotfästet igen efter pandemin påverkas arbetsmarknaden också av sämre konjunktur, klimatförändringar och geopolitisk turbulens. I de här osäkra tiderna är ett starkt arbetsgivarvarumärke avgörande för att lyckas locka rätt talanger. Spoons Hannah Magnusson har kikat närmare på fem trender inom employer branding som hon spår kommer att prägla 2024:

Publicerad

29 augusti 2023

Tillhörighet trumfar lön

Även om studier visar att de mest attraktiva arbetsgivarna förvisso erbjuder högre löner, större utvecklingsmöjligheter och flexibla arbetsförhållanden ger det inte hela bilden. Under ytan finner vi att visst, människor vill ha lön och förmåner (vem vill inte det?), men vad vi framför allt söker är en känsla av tillhörighet– en gemensam identitet med kollegorna, om man så vill.

Studier visar att det främsta skälet till att människor säger upp sig är att de inte känner sig uppskattade, och därefter att de inte tycker sig höra hemma på arbetsplatsen. 2024 blir ett tillfälle för arbetsgivare att förnya känslan av samhörighet genom meningsfulla interaktioner, inte bara transaktioner. Och när distans- och hybridarbete är det nya normala är det också bevisat att en stark känsla av samhörighet bland medarbetarna har en positiv inverkan på affärerna.

Arbetsgivare måste differentiera sig

De flesta varumärken förlitar sig på att generiska, inspirerande syften ska driva deras employer value proposition (EVP). Men hur gör de egentligen för att omsätta sina löften i praktiken? Fokusområden som var relevanta för ett par år sedan, som medarbetarnas välmående och flexibla arbetsförhållanden, är nu rena hygienfaktorer.

2024 års bästa arbetsgivare måste differentiera sig genom att gå längre än enbart verbala utfästelser. De måste jobba för att minska mellanrummet mellan hur de agerar som företag och medarbetarnas förväntningar på dem. Människor är genuint oroliga över framtiden och vill jobba för företag som på riktigt påverkar den till det bättre.

Personlig utveckling är allt viktigare 

Pandemin fick miljoner människor att reflektera över sina karriärval och utvärdera sina nuvarande arbetsplatser (hört talas om Great Resignation, Quiet Quitting och Conscious Quitting?). I korthet: folk känner sig inte tillfreds. Studier visar att tillfredsställelse på jobbet är precis lika viktigt som högre lön när människor överväger att byta jobb.

2024 blir en möjlighet för arbetsgivare att ta en mer holistisk och individualiserad syn på både professionell- och personlig utveckling (de hör ihop). Ha som ambition att skapa arbetsmiljöer där människors intressen tas tillvara på och dina medarbetare uppmuntras att blomma ut och vara sig själva.

AI-applikationer blir verktyg i rekrytering 

Under året har många investerat i datadrivna verktyg för att effektivisera sitt rekryteringsarbete. Men datan är bara en sida av myntet: den andra handlar om att skapa ett ramverk för att förvandla datan till insikter att agera efter. Nästa steg? Appliceringar av generativ AI. Under kommande år kommer personliga och heltäckande rekryteringsprocesser, bättre chatbottar och virtual reality bli viktiga verktyg inom talangattraktion.

Dina egenskaper blir viktigare än dina kunskaper

På tal om AI: det du kan idag kanske inte kommer att vara relevant om 5-10 år. När behovet av specifika kompetenser förändras snabbare än någonsin har företag gått över till en mer egenskapsbaserad rekrytering. Istället för att leta efter kandidater med den perfekta erfarenheten eller slutbetygen är fokus nu på kandidatens faktiska egenskaper.

Den snabbfotade generalisten går en ny vår till mötes: människor med flera kompetenser och egenskaper som passar bra i en föränderlig miljö. Vi förutspår att den här trenden kommer att hålla i sig vilket betyder att 2024 års employer branding bör ha som mål att tala till ett bredare spektrum av människor med olika kompetenser, bakgrunder och erfarenheter.

Nyfiken på hur man jobbar smart med employer branding? Hör av dig!

Kontakta mig

https://spoon.se/wp-content/uploads/2023/06/Spoon-Hannah-Magnusson-BW-600x664-1.png

Hannah Magnusson

Brand & Story Strategist

hannah.magnusson@spoon.se +46 73 867 07 17

Dela på sociala medier

LinkedIn Facebook