Home page link.
Svenska Engelska

SoMe-kampanj

Förnya bilden av Finland bland unga svenskar

Så nådde Finska ambassaden unga på TikTok & Youtube

Kan man prata om ämnen som AI, källkritik och EQ med en ung målgrupp på TikTok och Youtube och få resultat? Självklart. Om innehållet görs på ett sätt som passar målgruppen – och plattformen.

Utmaning

Finlands ambassad i Stockholm ville ge unga svenskar en ny bild av Finland och bli erkända som ledande inom ämnen som AI, källkritik och emotionella färdigheter. Men hur gör man för att få den unga målgruppen på TikTok och Youtube att stanna till för en sådan typ av film?

Insikt

För att få någon att bry sig visste vi att det bästa vore om någon närmare målgruppens egen ålder förmedlade budskapet, i stället för att låta ambassaden själva prata om hur bra Finland är på de olika ämnena. Med insikten om att Ai, källkritik och EQ faktiskt är ämnen som unga finländare lär sig om i skolan, skapade vi därför kampanjen ”Finsk standard” – under premissen ”show don’t tell”.

"Spoon förstod vår utmaning och levererade en kampanj som verkligen kändes rätt för målgruppen och som var visuellt passande. Vi lyckades med något som många myndigheter kämpar med: att nå en ung målgrupp med viktig samhällsinformation om framtidens utmaningar kring teknologi, informationspåverkan och relationer".

– Elna Nykänen, press- och kulturråd vid Finska ambassaden

Lösning

Vi gav en ung finlandssvensk tjej uppgiften att ge sig ut i Stockholm för att visa hur mycket hon kunde jämfört med svenskar. Vi lyckades skapa igenkänning hos målgruppen – samtidigt som filmerna blev både underhållande och utbildande. För att göra filmerna iögonfallande och addera en lekfull ton använde vi även handritad grafik som förde filmen framåt och som gjorde innehållet lättare att ta till sig.

Resultat

Med målsättning att skapa kännedom byggde kampanjens strategi på att låta målgruppen exponeras för innehållet sekventiellt – först med en kort teaser och sedan med allt längre innehåll. I snitt hade kampanjen en completion rate på 21% – ett bevis på att innehållet både engagerat och intresserat målgruppen.

Resultat

Exponeringar TikTok

0

Videovisningar Youtube

0

Videovisningar 75% Youtube

0

Vill du veta mer?

https://spoon.se/wp-content/uploads/2023/06/Spoon-Hanna-Sjostrom-BW-600x664-1.png

Hannah Sjöström

Client Director

hannah.sjostrom@spoon.se +46 73 033 68 09

Dela på sociala medier

LinkedIn Facebook