Home page link.
Svenska Engelska

Dags för en rebranding? Här är 9 saker vi precis lärt oss

Förändring av ett varumärke är alltid en komplicerad process. Det finns många intressenter, starka åsikter och mycket står på spel. Och om man är en kommunikationsbyrå vet man att de anställda bryr sig mer än genomsnittet. Spoon uppdaterade nyligen sitt varumärke. Här delar vi med oss av vad vi lärde oss.

Publicerad

2 oktober 2023

Bygga från grunden är en bra start

Processen med vår rebranding började som ett svar på våra kollegors krav att vi skulle uppdatera vårt varumärke så att det tydligare återspeglar vilka vi är och vad vi gör. Kommunikationslandskapet och kundernas behov förändras och våra kompetenser och tjänster utvecklas hela tiden. Och någon gång förra året var vi tvungna att erkänna att hur vi presenterade oss externt inte längre matchade vilka vi var internt. Att många anställda kände att det var dags gjorde att vi kunde hoppa över det första viktiga steget i alla framgångsrika organisationsförändringar: att fastställa behovet av förändring. Det sparade tid och energi.

Skapa en tydlig brief för rebranding

Först underskattade vi behovet av att ge oss själva en tydlig brief. Vi började jobba, men hade ingen tydlig och gemensam vision för vad vi ville åstadkomma. Det är ett misstag vi alltid vill att våra kunder ska undvika, och så gjorde vi det själva. Efter att ha backat ett steg och skapat en brief var vi tillbaka på rätt spår.

Involvera arbetskamraterna

Med 140 anställda som alla är professionella kommunikatörer skulle det vara galet att inte involvera dem. Alla deltog. Och ja, det går att skapa en process så att det inte tar orimligt mycket tid. En undersökning, några korta digitala workshoppar, en fysisk workshop på varje kontor och voilà – du har värdefulla insikter och förslag att jobba vidare med.

Lyssna på era intressenter

Vi använde vår kundundersökning och våra kundansvarigas insikter för att säkra att vi började i rätt ände: med våra kunders behov. Deras framgång är en förutsättning för vår framgång.

Skapa ett kärnteam

Även om du kan samla in insikter från en stor grupp, måste du ha en engagerad, sammansvetsad arbetsgrupp som utför jobbet. I vårt fall har vi kunskapen om varumärkesstrategi, formgivare och copywriters internt. De hade mandat att skapa strategin, texterna och det visuella. Dessutom hade de ett bollplank – det var ett krav att det nya varumärket skulle fungera i alla länder.

Låt utomstående titta på det

Även om vi har alla kompetenser som krävs för att skapa ett varumärke, behövde vi extern hjälp. Ett 25-årigt arv och geografisk spridning i tre länder är bra, men det kan också göra att vi vrider och vänder på saker för mycket. Det blev många varianter av logotypen innan en lysande AD från vår systerbyrå OhMy kom med det vinnande förslaget.

spoon ny logga

Krångla inte till det

Vi bestämde oss för att fokusera på frågorna Vad, Hur och Varför samt våra värderingar och vår grafiska profil. Vi utvecklade även en brand book som är mer omfattande, ett verktyg för vårt marknadsföringsteam men även öppen för alla intresserade.

Lita på processen

Ja, vi hade MÅNGA olika förslag. Det skrevs massor av ord som inte kom med i vår slutliga brand book. Åsikter krockade och det var inte sällan två steg framåt och ett steg tillbaka. Ibland var det frustrerande, men även normalt, naturligt och nödvändigt. När vi lanserade det nya varumärket hade det stresstestats ordentligt.

Mät framgång

Det är för tidigt för oss att säga vad våra kunder och potentiella kunder tycker om vårt uppdaterade varumärke. Men när det gäller den andra viktiga gruppen av intressenter – våra medarbetare – vågar vi påstå att det varit en framgång. Alla våra profilprodukter med nya loggan tog slut första dagen.

Vi skulle också kunna lägga till en tionde punkt: Ha en bra lanseringsfest! Men det låter vi er ta hand om själva.

Hur blev det?

Nyfiken på resultatet av vår rebranding? Här är vår hisspitch:

Spoon är en strategisk och kreativ kommunikationsbyrå. Vi använder äkta storytelling för att hjälpa våra kunder att lyckas. Vårt syfte är att skapa meningsfulla samtal mellan människor och varumärken.

Och här är vår nya grafiska profil. Vi älskar den. Hoppas du gör det också!

Spoon rebranding

Vill du veta mer?

https://spoon.se/wp-content/uploads/2023/08/Marte.jpg

Dela på sociala medier

LinkedIn Facebook
Varumärkesstrategi finnes!

Behöver ni också uppdatera ert varumärke?

Kontakta oss

Mer om kommunikation och marknadsföring