Home page link.
Svenska Engelska
AI trender 2024

Bild skapad i Midjourney.

AI-trenderna att ha koll på 2024

Det som hände för tre veckor sedan inom generativ AI är redan old news. Därför bad vi Spoons AI-expert och entusiast Mikael Quick att blicka framåt och avslöja vad alla kommer att prata om 2024. Läs nu, innan det är för sent.

Publicerad

5 december 2023

AI – det kommer att bli enklare

När det kommer till Chatbots, ChatGPT och bildgeneratorer har vi kommit en till en punkt när man inte kommer att se lika mycket av den underliggande teknologin. Framförallt så kommer verktygen att bli enklare att använda.

– Det var som med de gamla Ericsson-telefonerna, de var otroligt kompetenta men de var också ganska fula och tråkiga. Nokia var också kompetenta, men mycket enklare att använda. Inom AI har vi nu kommit förbi Ericsson-stadiet och går mot Nokia i användarvänlighet, förklarar Mikael Quick.

Antingen kommer företagen själva att förenkla tillgängligheten eller så sker det via en tredje part.

– Det kommer att bli enklare för människor att få tillgång till de här kraftfulla verktygen utan att behöva vara en expert eller entusiast som jag är, säger Mikael och nämner att AI redan är en integrerad del i kreativa plattformar som Adobe, Photoshop och Premiere.

– Det kommer att hjälpa oss som ett stöd och göra vårt arbete enklare, mer kreativt och annorlunda. Det är stort.

AI – det behövs lagar (och mer etik, tack)

Idag kan vem som helst gå in och ta fram en bild, klona röster eller skapa ett musikstycke med hjälp av generativ AI. Det är fantastiskt och samtidigt… fasansfullt ur ett copyright-deep fake-etiskt-mångfalds-perspektiv.

– Bilder som är skapade i AI är inte copyright-skyddade per definition och hela den etiska diskussionen kommer att vara den riktigt stora trenden 2024, säger Mikael.

Han betonar även att en viktig aspekt är hur datan är tränad att samla information. Om du ber om en bild på en framgångsrik person, så får du nästan alltid upp en bild på en vit man i 40-årsåldern. Något som ju är problematiskt ur ett mångfaldsperspektiv.

– Dessutom går inte AI att lita på, den ljuger med övertygelse vilket gör att exempelvis traditionella journalistiska metoder blir allt viktigare. Det här blir inte minst viktigt i skildringar av krig, där som bekant, det första offret alltid är sanningen.

Vem skapar regelverket kring hur AI kan användas?

Ingen. Vet.

– USA har sitt regelverk, EU har sitt och enskilda länder inom EU har sina. Diskussionen är igång men det krävs nästan att internationella organisationer kommer samman och sätter ett regelverk, likt det vi har för exempelvis mänskliga rättigheter. Samtidigt är det ett problem att det går så otroligt fort framåt inom AI och internationella organisationer är inte de mest snabbfotade. Det gäller att hitta en balans för att både skydda medborgare och samtidigt ge dem en möjlighet att använda och jobba med AI.

AI – fixar nya jobb

AI kommer att ta över och förstöra en del gamla, ofta enklare jobb. Det bara är så.

– Å andra sidan kommer AI att generera nya jobbmöjligheter, rena AI-jobb. Det behöver inte handla om datavetenskap utan kan vara om du är duktig på att skriva texter, texter som kan massera AI på bästa sätt, så kallad prompt engineering. Det kan också vara IT-tekniska jobb som handlar om att hantera och implementera AI på företagsnivå. Det kommer att bli ett säkert framtidsjobb, säger Mikael.

Behöver vi vara oroliga?

– Nej, för AI kan inte göra allt som människan kan göra. Utan det är kombinationen när människan använder AI som en sidekick, den kombinationen kommer att slå allting. Tänk efter hur du kan använda AI i din yrkesroll för att göra dig bättre, snabbare och skarpare. Det kommer att vara en viktig faktor framöver, säger Mikael.

Det kan vara en doktor som har en AI-assistent hen dikterar till eller skriver short hand, som sedan fylls i och renskrivs. Eller hur AI kan matas med bilder av scannade hjärnor för att lära sig leta efter tecken på Parkinson.

– AI kommer att krypa in mer och mer i din yrkesroll – använd det, på rätt sätt.

AI – skapa ditt eget GPT

Open AI kom nyligen med en uppdatering som öppnar upp för stora möjligheter, om du har ett expertområde. Det kallas GPT:s.

– Här kan du skapa en mini-version, baserad på ChatGPTs tränade data, men du kompletterar med din specifika data. Det blir som en plug-in som du fyller, exempelvis med din kunskap om frimärken eller bygdegårdar i Hälsingland. Det här öppnar upp möjligheten för alla att forma sin version av ChatGPT som de sedan kan dela med sig till andra av, sälja eller ge bort.

Mikael menar att det kan bli en stor marknad för att sälja specifika implementationer som ChatGPT annars inte har tillgång till. Även företag kan använda sig av GPT:s. Genom att exempelvis mata den med all intern information som företaget har om en kund eller sitt specialområde så kan AI-implementationen användas som en partner vid olika uppdrag.

– När vi spånar på en pitch eller nya idéer kan vi fråga vad vi har gjort tidigare, vad som är viktigt för kunden, vilka personer som jobbar var och med vad. Det blir vårt eget expertsystem baserat på ChatGPTs infrastruktur.

Du kan alltså bli en AI-entreprenör baserat på din specifika kunskap. Helt i linje med Mikaels tes:

– En människa som använder AI kommer alltid att vinna över antingen AI eller en annan människa. Det är kombinationen som gör att vi blir skarpare, snabbare, bättre. Det tror jag är en stor trend framöver.

AI – gör en Tik Tok-video

Bild har blivit väldigt bra inom generativ AI, röst har blivit bra, men det som kommer att explodera under 2024 är: generativ video.

– Text till video tror jag kommer att bli stort. Jag tror inte det kommer att handla om några långfilmer utan snarare filmer anpassade för sociala medier. Tänk en mat-video för Tik Tok. Där tror jag att generativ AI kommer att få raketfart. Det blir spännande att se hur Tik Tok-generationen kommer att använda AI.

Kontakta mig om AI!

https://spoon.se/wp-content/uploads/2023/08/micke.jpg

Mikael Quick

Videoproducent

mikael.quick@spoon.se +46 72 244 66 63

Dela på sociala medier

LinkedIn Facebook