Home page link.
Svenska Engelska
Spoon Workshop om AI.

Episkt & etiskt – en workshop om AIs potential och utmaningar

När utvecklingen kring generativ AI rusar framåt kan det vara svårt att hänga med, och fatta rätt beslut. Vi på Spoon anser att AI kan vara episkt, men det behöver också vara etiskt. Nu lanserar vi en workshop i AI, som ger dig inspiration och insikter som du behöver i ditt framtida arbete med AI.

Publicerad

14 november 2023

Generativ AI – vad är det och när/var/hur kan vi använda det? Ska vi ens använda det? Utvecklingen rusar och fältet är komplext. Hur kan man som företag eller organisation jobba med generativ AI? Och hur ser man till att det man gör är etiskt försvarbart?

I den här workshopen går vi igenom vad generativ AI är och vad man kan ha det till, ger inspiration till hur verktygen kan användas och har gemensamma resonemang kring de etiska aspekterna av användandet. Vi samlar intro, potential och utmaningar i kortformat, för att ge en första, grundläggande kompass för fortsatt arbete med verktygen.

AI-workshop i 2 olika format

Workshopen finns i två format – ett kortare med endast föreläsning och diskussion och ett med påbyggnadsdel som innebär konkret labbande med text- respektive bildgenerering. Bägge lämpar sig för verksamheter som är i början av sin AI-resa (aren’t we all) och vill skapa en grundkunskap hos berörda roller i organisationen, som till exempel kommunikationsansvariga och innehållsproducenter.

Upplägg & innehåll – Bas

Episkt & etiskt – bas (3h inkl kort paus) 

 • Intro till AI, med fokus på generativ AI, bakgrund
 • AI i praktiken, användningsområden och verktyg
 • Kaffepaus
 • Conscious prompting – AI och etiska utmaningar

Upplägg & innehåll – Plus

Episkt & etiskt – plus (5h inkl längre paus) 

 • Intro till AI, med fokus på generativ AI, bakgrund
 • AI i praktiken, användningsområden och verktyg
 • Conscious prompting – AI och etiska utmaningar
 • Lunchpaus
 • Text- och bildgenererings-verkstad, vi arbetar med generell eller för verksamheten skräddarsydd uppgift gemensamt och utvärderar/diskuterar resultaten tillsammans.

(Max antal deltagare: 12, för att labbdelen ska bli så effektiv som möjligt)

Detta får du med dig:

 • Grundläggande kunskap om de vanligaste AI-verktygen
 • Grundläggande promptingteknik för text och bildverktyg
 • Tips och tricks för effektivare användning av AI-verktyg
 • Idéer om vad AI kan fylla för funktion i just din verksamhet
 • Grundläggande kunskap om etiska frågeställningar i samband med användande av AI
 • I det längre formatet; hands-on erfarenhet av text- och bildverktyg

Vem riktar sig workshopen till?

Alla som jobbar med kommunikation och marknadsföring, i alla olika roller. Enkelt uttryckt riktar den sig till dig som jobbar med datorer, oavsett bransch eller roll. Vi stöter alla på AI-verktyg i allt högre utsträckning och behöver ha en grundförståelse för hur de fungerar, hur de bäst utnyttjas och vilka styrkor och svagheter de har.

 

ai_workshop_spoon

Våra föreläsare

Anna Donnellan är kreativ strateg med rötterna i textproduktion. Hängiven det nyanserade uttrycket och med mångfald och representation högt på agendan, dygnets alla timmar. Conscious prompter på Spoon i Göteborg.

Micke Quick är technörden som har synkat teknik och form sedan sent 70-tal. Hängt med (och jobbat) i allt från utveckling av hemdator, till webb, film och design. Lever inställningen att teknik innoverar form och vice versa. På Spoon jobbar han med film, från idé till sista rutan. Ohämmad AI entusiast!

 

Kontakta oss om du är intresserad av den här workshopen. Vi kan komma till er, eller ni till oss – vilket som passar er bäst!

Kontakta mig för workshopen!

https://spoon.se/wp-content/uploads/2023/08/donellan.jpg

Anna Donnellan

Creative Strategist /Senior Copywriter

anna.donnellan@spoon.se +46 70 221 86 13

Dela på sociala medier

LinkedIn Facebook