Home page link.
Svenska Engelska
Spoon - en strategisk kommunikationsbyrå

Förbättra ditt byråsamarbete med rätt strategi

Hur får du ut det mesta av ditt samarbete med en kommunikationsbyrå? Ett effektivt och långvarigt samarbete kännetecknas av en gemensam förståelse för de utmaningar som måste överbryggas och de mål som ska uppnås. Här listar Spoons client director Oscar Levy de strategiska stegen som behövs.

Publicerad

10 juni 2024

Hur optimerar man samarbetet mellan kund och kommunikationsbyrå? Med hjälp av ett strategisk tänk kommer man långt. Vissa tips i den här bloggposten kan kännas självklara för vissa, både på kund- och byråsidan och om så är fallet – fantastiskt – då gör ni rätt!

Byråer behöver bli bättre på att förstå slutkunderna

Trots att detta verkar vara uppenbart för de flesta, visar en tidigare rapport från Regi att 26 procent av kunderna säger att byråerna behöver bli bättre på att förstå deras slutkunder. Och 33 procent uppger att de inte har satt upp några mål för sitt byråsamarbete.

Genom att hämta inspiration från strategiska utvecklingsmodeller är det möjligt att relativt smärtfritt ta itu med båda dessa problem genom följande två steg:

1. Gör en extern analys

Alla som någonsin har försökt utveckla en strategi vet att det är viktigt att börja med att definiera din nuvarande marknadsposition och undersöka din branschmiljö – att göra en extern analys.

Vill du att din byrå ska ha en djupare förståelse för dina slutkunder? En gedigen extern analys som kartlägger intressenter, beteenden och andra faktorer ger både din byrå och dig själv en förståelse för de utmaningar dina slutkunder står inför. Här kan också en SEO-analys hjälpa till.

Se till att avsätta tillräckligt med tid för detta steg. Har ni redan gjort en extern analys är det viktigt att byrån tar sig tid att gå igenom och förstå innehållet och därmed förstå den värld som dina slutkunder verkar i.

2. Sätt upp konkreta mål

Glöm din magkänsla! Även om det i vissa situationer kan vara klokt att följa sin magkänsla, bör du i detta fall istället fokusera på konkreta siffror. Eftersom en tredjedel av kunderna inte har satt upp några mål för sitt byråsamarbete är det rimligt att fråga sig ”varför?” Att sätta mål behöver inte vara en tidskrävande process om du har utformat en struktur för det.

Sätt upp KPI:er

Ibland finns det viss begreppsförvirring där KPI och mål blandas ihop. Att bestämma KPI:er är helt enkelt en uppgift att kartlägga vilka siffror/indikatorer ni kommer överens om att mäta. Se till att du anpassar dina KPI:er för kund-byrå-samarbetet med dina övergripande marknads- och affärs-KPI:er.

Sätt SMARTa mål

När du har bestämt vad som ska mätas är det dags att faktiskt börja mäta det. Använd den klassiska SMART-modellen (Specifikt, Mätbart, Uppnåeligt, Realistiskt, Tidsbundet). Detta gör det tydligt både för dig och byrån vad som förväntas uppnås.

Följ upp målen

Som en naturlig förlängning av föregående steg måste du nu bestämma:
• Hur du kommer att följa upp dessa mål
• Hur ofta målen ska följas upp
• Vem som är ansvarig för att följa upp dem
• Vad uppföljningarna ska leda till

Om ovanstående mål och uppföljningsmetoder tillämpas i början av ett nytt samarbete, bör du se en god grund för ett långt och framgångsrikt samarbete med din byrå. Även om det kan vara utmanande att definiera mål för ett partnerskap och många marknadsavdelningar idag redan drunknar i siffror och data, kommer detta att löna sig i slutändan.

Det kommer också att hjälpa dig som kund att internt visa vad du har lyckats uppnå med hjälp av din byrå. Och vem vill inte stå inför ledningen och visa exakt vilka framgångar som skördats genom att anta en strategisk samarbetsmodell?

 

WORKSHOP. Vill du komma igång med ett strategiskt arbete med målgrupper, konkreta KPI:er och tydliga mål? Vi håller ofta workshops tillsammans med kunder för att hjälpa dem på vägen.

Kontakta mig om du vill veta mer!

https://spoon.se/wp-content/uploads/2023/06/oscar.jpg

Oscar Levy

Client Director

oscar.levy@spoon.se +46 72 856 39 84

Dela på sociala medier

LinkedIn Facebook