Home page link.
Svenska Engelska
Kommunikationsplan - så gör du

5 saker att tänka på när du skapar din kommunikationsplan

Drömmer du också om the perfect plan? Att ha den totala, perfekta planen för all marknadsföring och kommunikation på plats? Den som säkerställer att alla aktiviteter är samordnade, effektiva och når företagets mål... Det kan låta som en utopi, men med hjälp av den här (ganska) enkla guiden får du en introduktion till vad som behövs för en bra kommunikationsplan.

Publicerad

25 april 2024

Du har säkert hört det flera gånger, att man behöver en tydlig kommunikationsstrategi för att lyckas med sin marknadsföring och kommunikation. Spoons byråchef Maria Biesterfeldt delar här med sig av en guide till hur ni kan börja arbeta med en kommunikationsplan.

 

Identifiera målsättning och syfte

Först av allt måste du bestämma vad du vill uppnå med din kommunikation eller marknadsföring i stort. Sätta de övergripande målen. Är syftet att förbättra intern kommunikation, öka varumärkeskännedomen, eller stötta en produktlansering? Att sätta SMART-mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbestämda) kan hjälpa dig att få en klar riktning och göra det lättare att mäta framgång.

Identifiera målgruppen

Sedan är det dags att definiera vem/vilka som ska ta emot ditt budskap? Att identifiera rätt målgrupper är avgörande för att kunna skräddarsy vad du bör prata om och välja rätt kanaler för det. Det kan handla om nuvarande kunder, potentiella kunder, medarbetare, eller investerare. Använd data, kundundersökningar och feedback för att definiera din målgrupp noggrant.

Vilka kanaler ska ni finnas i?

Undersök och bestäm vilka kanaler som är mest effektiva för att nå dina målgrupper. Det kan vara digitala kanaler, organiskt och köpt innehåll på sociala kanaler, e-post eller hemsidor eller förtjänade medier och PR.

Du kan också kombinera flera kanaler för att bygga en integrerad kommunikationsstrategi. I det här läget är det inte nödvändigtvis så att ju fler kanaler du jobbar i desto bättre. Om man väljer de kanaler där ens målgrupp huvudsakligen spenderar sin tid så kan det räcka med 2 eller 3 kanaler för att nå fram och få väldigt fina resultat.

Produktion av budskap och content

När du vet vilka målgrupper och vilka kanaler du har är det dags att utveckla starka och engagerande budskap som talar direkt till målgrupperna på “deras språk”. Tänk på att anpassa innehållet efter den kanal det är tänkt för. Hur ska vi prata med målgruppen för att det ska funka på den plattformen de är?

Innehåll producerat för TikTok skiljer sig såklart mot texter i ett nyhetsbrev. För att hitta rätt budskap behöver du fånga ditt företags tonalitet och utgå i från den när du tar fram content. När du bestämt dig för vilka budskap du ska arbeta med är det dags att producera innehåll, med hjälp av ditt kommunikationsteam eller en byrå som Spoon. 

Genomförande och uppföljning

När du kommit så här långt är det egentligen bara dags att sätta planen i verket. Skapa en tidplan och eventuella checklistor för att effektivisera genomförandet. Det är också bra att göra en tydlig rollfördelning i kommunikations-och marknadsteamet, allt för att undvika missförstånd och få arbetet att flyta. 

När du väl kommit igång är det viktigt att jobba med regelbundna uppföljningar och mäta resultatet av insatserna, på så sätt kan du tweaka det som inte funkar och förstärka budskapen och innehållet som fungerar bra. Att ständigt testa och optimera innebär att du lär dig mer om din målgrupp. I våra projekt använder vi verktyg som Google Analytics, social listening, SEO-verktyg, onlineenkäter, fokusgrupper tex som stöd för att utvärdera. 

Och glöm inte – den perfekta kommunikationsplanen landar kanske inte direkt utan behöver justeras längs vägen utifrån de resultat vi kan se av arbetet. 


WORKSHOP. Om du tycker att någon av stegen jag beskrivit känns krångliga är du varmt välkommen att höra av dig till mig så hjälper jag dig att komma igång eller slutföra arbetet. Vi kan också köra en workshop för att komma igång med er kommunikationsplan. 

Vill du veta mer – kontakta mig!

https://spoon.se/wp-content/uploads/2023/06/Spoon-Maria-Biesterfeldt-BW-600x664-1.png

Maria Biesterfeldt

Agency Director, Stockholm

maria.biesterfeldt@spoon.se +46 73 504 76 91

Dela på sociala medier

LinkedIn Facebook