Home page link.
Svenska Engelska

Kampanj

Kanthal lockade batteriindustri med hållbara elvärmelösningar

Kanthal kampanj Spoon Agency

Elektrisk värme – del av den gröna omställningen

Om litium-jonbatterier är en del av den gröna omställningen, borde det vara självklart att använda energieffektiv och hållbar värmeteknik i produktionen. Industribolaget Kanthal tog chansen att få gehör för sina elektriska värmelösningar i en snabbväxande industri. Och lyckades.

Utmaning

Kanthal, som är experter på uppvärmningstekniker, ville nyttja den starka hållbarhetsinriktningen inom den snabbt växande batteriindustrin. Med erbjudande om mer hållbara och energieffektiva värmelösningar var målet att få litiumraffinaderier, katod- och anodtillverkare såväl som ugnsbyggare att inse fördelarna med att använda Kanthals elektriska värmeteknik i produktionskedjan för litium-jonbatterier.

Bland målföretagen fanns både bristande kunskap om fördelarna med elektrisk värme och med Kanthals produkter. Kanthal ville därför i ett första steg uppmärksamma målgrupperna på sin kompetens och sina lösningar. Denna kommunikation skulle underlätta för säljavdelningen att ta kontakt med utvalda företag runt om i världen och därmed effektivisera säljprocessen.

Insikt

Efterfrågan på litium-jonbatterier ökar lavinartat i takt med växande efterfrågan på framför allt elbilar. Samtidigt tilltar hållbarhetskraven på företag i produktionskedjan, eftersom omställningen till el och batteridrift utmålas som en del av lösningen på klimatkrisen.

Men medan litiumraffinaderier kan minska sitt klimatavtryck genom att byta från gas till elektrisk värmeteknik behöver anod- och katodtillverkare fokusera på att effektivisera sina värmeprocesser. Kanthals elektriska och energieffektiva lösningar passar båda målgrupperna, men budskapen behöver anpassas efter mottagarens utgångsläge.

Lösning

Med specifika företag som målgrupp skapade vi tillsammans med Kanthal en global kampanj med delvis differentierade budskap till litiumraffinaderier, katod- och anodtillverkare samt ugnsbyggare. 

För att kunna företagsanpassa budskapen valde vi att jobba med kontobaserad marknadsföring (ABM) via IP-baserade displayannonser samt på LinkedIn. Under en period om sex månader fick vi personer från de utvalda målföretagen att prenumerera på e-postutskick från Kanthals marketing automation-system. Tack vare strömmen av e-postutskick kunde vi fortsätta nå målgruppen även efter att själva kampanjen var avslutad.

Kanthals säljorganisation var inkopplad redan från början för att kunna agera snabbt på inkommande leads.  

Resultat

Under kampanjen nådde vi 37 procent av målföretagen och antalet potentiella leads vi fick in i marketing automation-strömmen uppnådde målet. Vid kampanjens slut hade cirka 2 000 mejl skickats, med en öppningsgrad på 35 procent. 

Sedan kampanjen avslutades har antalet e-postprenumeranter fortsatt att öka genom organiskt genererad trafik samt always on-innehåll som riktas mot målgrupperna. Därmed kan Kanthals säljorganisation räkna med ännu fler möjliga kontakter framöver.

Resultat jämfört med estimat: 

837 000 exponeringar 

23% lägre cost per lead 

32% högre lead rate

64% fler leads 

25% av leadsen var organiska

Att besluta att elektrifiera sådana här processer är inget man gör över en natt, eller ens sex månader, så vårt långsiktiga mål är ännu inte uppfyllt. Men att vi redan nu ser en ökning av försäljning mot batteribranschen som ligger en bra bit över förväntan är ett mycket gott betyg för kampanjen. Vi har nu en bra databas med kontakter som vi kan fortsätta påverka över tid.

– Patrik Johansson, Global Marketing Communications Manager, Kanthal

Kontakta mig för att veta mer!

Kanthal lockade batteriindustri med hållbara elvärmelösningar

Dela på sociala medier

LinkedIn Facebook