Home page link.
Svenska Engelska

Kampanj

Kampanjen som lyfter stålindustrins hjältar

kundcase Spoon - Kanthal

Kanthal vill locka fler att använda elektricitet

Vem är hjälte på ett stålföretag? Det är så klart den som bidrar till att minska företagets utsläpp och samtidigt förbättrar produktiviteten och arbetsmiljön. I en kampanj riktad mot stålindustrin hjälpte vi Kanthal att visa den tillfredsställande känsla som en övergång från fossila gasbrännare till elektriska värmeelement kan ge.

Utmaning

Elektriska element kan ersätta gasbrännare för värmeprocesser inom stålproduktion och därmed minska industrins utsläpp av koldioxid, öka produktivitet och effektivitet samt förbättra arbetsmiljön. Men bland stålföretagen finns många tvivlare och stor kunskapsbrist trots ett ökat tryck att minska industrins klimatavtryck, vilket försvårar situationen för Kanthals säljare.

Kanthal, som är världsledande inom industriell värmeteknik och motståndsmaterial, ville övertyga rätt personer inom stålindustrin om att elektrisk värmeteknik är det bästa valet och dessutom tillgängligt idag. Målet var att få 200 kvalitativa leads från ståltillverkare i Tyskland, Frankrike, Belgien och Sverige, samt sekundärt från Spanien, Nederländerna och Österrike, att bearbeta vidare genom utskick via Kanthals marketing automation-system.

Insikter

Värmeteknik är ett smalt ämne som intresserar ett fåtal initierade personer inom varje stålföretag. Samtidigt bör de potentiella vinsterna i en omställning från gas till el, det vill säga förbättrad hållbarhet, produktivitet, effektivitet och arbetsmiljö, vara intressant för beslutsfattare inom stålindustrin.

För att nå fram i bruset behöver Kanthal sticka ut i mängden och addera ett emotionellt lager till de rationella argumenten. Eftersom ett teknikbyte inom industrin är en stor investering krävs långsiktig bearbetning av målgruppen.

Antal leads

0

Länkklick LinkedIn

0

Länkklick Google ads

0

Exponeringar Linkedin

0

Lösning

Vi skapade kampanjkonceptet “Be the hero” som anspelade på känslan av att vara arbetsplatsens hjälte. I fyra filmer fick hjältarna ta plats i olika humoristiska scener som speglade deras hjältestatus inom hållbarhet, effektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. 

Vi producerade också fyra “litepapers” i pdf-format med mer rationella argument kring fördelarna med elektrisk värmeteknik, samt hjälpte Kanthal att genomföra ett live-webinar på ämnet. Filmerna, litepapers och webinar fick varsin landningssida på kanthal.com med möjlighet att ladda ner litepapers genom att uppge sin mejladress.

Med hjälp av vår systerbyrå Trickle tog vi fram en genomtänkt distributionsplan, där hjältefilmerna distribuerades brett för att fånga målgruppens intresse, medan lead ads för litepapers och webinar användes för retargeting och leadsgenerering.

Tillsammans med Kanthal och systerbyrån The domain was taken förberedde vi samtidigt flera olika strömmar av e-mail med ytterligare innehåll till dem som lämnat sina kontaktuppgifter.

LinkedIn var huvudkanalen för distributionen, men i samarbete med Kanthals andra byråer kopplade vi också på SEM och Google ads samt webbsidans chatbot, med syftet att fånga in ytterligare leads. Distributionen pågick i totalt fyra månader. Efter det har Kanthal fortsatt att bearbeta dessa leads genom e-postutskick från MA-systemet.

Resultat

Kampanjen uppnådde det primära målet om 200 leads, där alla kanaler bidrog, men där Linkedin stod för hälften av antalet leadsgenereringar. Genom att optimera mot det litepaper som genererade flest nedladdningar maximerade vi utfallet. Live-webinariet var en lyckad satsning och det initiativ som enskilt genererade flest antal leads. 

Till våra nyvunna leads hade det vid kampanjens slut gått iväg över 1 600 mejl med en öppningsgrad på 40 procent. 

Sekundära mål under kampanjen var att öka kännedom om fördelarna med elektrisk värmeteknik. Flera indikatorer pekar på att Kanthal lyckades väl även med detta mål, eftersom kampanjen genererade över en halv miljon exponeringar på LinkedIn, cirka 110 000 videovisningar av hjältefilmerna och 16 000 länkklick från Google ads.

“Det är lite som att vaska guld. Vi vet vilka företag som skulle gagnas mest av att elektrifiera sina värmeprocesser, men att hitta rätt personer att prata med tar tid. Med den här kampanjen har vi fångat upp de viktigaste och kan nu bearbeta dem över tid.”

– Patrik Johansson, Global Marketing Communications Manager

Vill du veta mer? Kontakta mig!

https://spoon.se/wp-content/uploads/2023/08/asaLovell-bw.jpg

Åsa Lovell

Projektledare

asa.lovell@spoon.se +46 76 526 46 25

Dela på sociala medier

LinkedIn Facebook