Home page link.
Svenska Engelska

Employer branding

Konsten att locka rätt talanger (och behålla dem)

Kontakta mig

https://spoon.se/wp-content/uploads/2023/06/Spoon-Melker-Forssen-BW-600x664-1.png

Melker Forssén

Chief Creative Director

melker.forssen@spoon.se + 46 70 916 71 95

Employer branding

Konkurrensen om att rekrytera och behålla de bästa talangerna har aldrig varit hårdare. Ett tydligt och relevant arbetsgivarvarumärke är lika viktigt för att attrahera anställda som för att attrahera rätt kunder. På Spoon har vi lång erfarenhet av att jobba med insiktsdriven employer branding, vilket gör att vi har lika djup förståelse för strömningarna på arbetsmarknaden, som för autentiska employer branding-initiativ som kommer få just ditt arbetsgivarvarumärke att flyga.

EVP – employer value proposition

Bra employer branding lockar inte alla. Det lockar de som passar perfekt för just ditt företag. För att komma dit måste du som arbetsgivare skapa konsekvent kommunikation som fokuserar på företagets kultur, verksamhet och konkreta arbetsgivarerbjudande. Detta mynnar ut i ett så kallat employer value proposition (EVP). Ett EVP är kärnan i arbetsgivarvarumärket, och bör i sin tur vara nära anpassat till dina interna och externa kommunikationsstrategier. Ett starkt EVP speglar dina största fördelar som arbetsgivare, och särskiljer dig från dina konkurrenter.

  • videoproduktion_spoon_gbg

Strategi för employer branding

För att ditt employer value proposition (EVP) och arbetsgivarvarumärke ska kunna komma till liv, skapar vi en employer branding-strategi – en guide för hur ni kan aktivera och implementera ert erbjudande som arbetsgivare för att locka rätt talanger till företaget. För att få en komplett bild av er verksamhet utgår vi alltid ifrån research i första hand – både extern och intern. Hur ser era behov ut, och vad engagerar just era målgrupper? Insiktsarbetet ger oss goda förutsättningar för att kunna utveckla en unik position på marknaden och hitta de budskap som reflekterar er företagskultur och engagerar era målgrupper.

Employer branding-kampanj

Baserat på er employer branding-strategi kan vi skapa allt från nischade kampanjkoncept som riktar sig mot en specifik kompetensgrupp, till större employer branding-kampanjer som når en bredare talangpool. Från idé till kampanjplan, produktion, distribution och uppföljning, utvecklar vi employer branding-kampanjer som talar till rätt målgrupp, vid rätt tidpunkt, och på rätt plattform.

Behöver du hjälp med employer branding?

Kontakta oss så pratar vi mer!

Kontakta oss